Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Commissie Internationalisering Faculteit SW

PersoonRol
Prof. dr. Sven De Maeyer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sven De Maeyer voorzitter
Mevrouw Ganna Diedkova effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Paolo Favero effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jorg Kustermans effectief stemgerechtigd lid
De heer Dries Lens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Frederic Vandermoere effectief stemgerechtigd lid