Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Commissie Internationalisering Faculteit TI

PersoonRol
Prof. dr. Pieter Billen ondervoorzitter
Mevrouw Kim Boeye effectief waarnemend lid
De heer Yorick De Bock effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Sofie Delanoye effectief waarnemend lid
De heer Joachim Denil effectief stemgerechtigd lid
Dr. ir. Rudy Derdelinckx effectief stemgerechtigd lid
Dr. Jord Hanus effectief waarnemend lid
Mevrouw Sofie Krol secretaris
Mevrouw Sofie Krol effectief stemgerechtigd lid
De heer Lukasz Pazdur effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Rudi Penne effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter Sevenhans voorzitter
Mevrouw Liselotte Steensels plaatsvervangend waarnemend lid
Prof. dr. Wim Van den bergh effectief stemgerechtigd lid