Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Dagelijks Bestuur departement Taalkunde

PersoonRol
Prof. dr. Frank Brisard effectief stemgerechtigd lid
Dr. GĂ©raldine De Visscher effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Petré ondervoorzitter
Prof. dr. Reinhild Vandekerckhove voorzitter