Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Departementsraad Farmaceutische Wetenschappen

PersoonRol
Prof. dr. Koen Augustyns effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Paul Cos effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Adrian Covaci effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Hans De Loof effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ingrid De Meester effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Guido De Meyer voorzitter
Prof. dr. Hans De Winter effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nina Hermans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Filip Kiekens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Martinet effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw An Matheeussen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Luc Pieters effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Lynn Roth effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Eva Sterckx secretaris
Prof. dr. ir. Yann Sterckx effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Kim Toté effectief raadgevend lid
Prof. dr. Pieter Van Der Veken ondervoorzitter
Prof. dr. Alexander van Nuijs effectief stemgerechtigd lid