Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie bachelor Chemie

PersoonRol
Prof. dr. Kourosch Abbaspour Tehrani secretaris
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Dirk Lamoen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Steven Latré plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Filip Lemiere voorzitter
Prof. dr. Vera Meynen effectief stemgerechtigd lid