Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie bachelor Fysica

PersoonRol
Prof. dr. Sara Bals effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Joke Hadermann voorzitter
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Bart Partoens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Francois Peeters effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Romy Poppe effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Paul Scheunders plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Paul Scheunders secretaris
Prof. dr. Jacques Tempere effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sandra Van Aert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sabine Van Doorslaer plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Sabine Van Doorslaer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Pierre Van Mechelen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nick Van Remortel effectief stemgerechtigd lid