Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie bachelor Fysica

PersoonRol
Prof. dr. Sara Bals effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Joke Hadermann voorzitter
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Dirk Lamoen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Paul Scheunders secretaris
Prof. dr. Paul Scheunders plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Sandra Van Aert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sabine Van Doorslaer plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Pierre Van Mechelen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nick Van Remortel effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Wenseleers effectief stemgerechtigd lid