Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie bachelor Taal-en Letterkunde

PersoonRol
Prof. dr. Kevin Absillis effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Diana Arbaiza effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Bart Eeckhout effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Kathleen Gyssels effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tanja Mortelmans plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Iris Schrijver effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jennifer Thewissen secretaris
Prof. dr. Reinhild Vandekerckhove plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Kurt Vanhoutte effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dieter Vermandere voorzitter