Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie bachelor Wiskunde

PersoonRol
Prof. dr. Sara Bals effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Chris Blondia effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Annie Cuyt effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. David Eelbode voorzitter
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Karel In't Hout effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Els Laenens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Lieven Le Bruyn plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Lieven Le Bruyn secretaris
Prof. dr. Wendy Lowen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Vanroose voorzitter