Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie master Biologie

PersoonRol
Prof. dr. Lieven Bervoets effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Reinhart Ceulemans plaatsvervangend voorzitter
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Stijn Temmerman effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Raoul Van Damme voorzitter
Prof. dr. Stefan Van Dongen secretaris