Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie master i/d Filmstudies en de Visuele Cultuur

PersoonRol
Mevrouw Ann Aertssen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Patrick Cattrysse effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Alexander Dhoest secretaris
Prof. dr. Paolo Favero voorzitter
Prof. dr. Steven Malliet effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Philippe Meers plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Luc Pauwels effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Inge Schellekens effectief raadgevend lid
Prof. dr. Walter Weyns effectief stemgerechtigd lid
De heer Gertjan Willems effectief stemgerechtigd lid