Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie master i/d Filmstudies en de Visuele Cultuur

PersoonRol
Mevrouw Ann Aertssen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Peter Bursens adjunct-voorzitter
Prof. dr. Patrick Cattrysse effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Paolo Favero voorzitter
Mevrouw Lara Hallam effectief raadgevend lid
Prof. dr. Steven Malliet effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Philippe Meers secretaris
Prof. dr. Luc Pauwels plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Katharina Van Cauteren effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Hilde Van den Bulck plaatsvervangend secretaris
Mevrouw Pascale Van den Kerckhove effectief raadgevend lid
Prof. dr. Walter Weyns effectief stemgerechtigd lid