Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie Master Political Sciences

PersoonRol
Mevrouw Ann Aertssen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Peter Bursens plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Christ'l De Landtsheer effectief stemgerechtigd lid
Dr. Knut De Swert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Philippe De Vries effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jorg Kustermans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Pieter Maeseele effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tom Sauer secretaris
Mevrouw Pascale Van den Kerckhove effectief raadgevend lid
Prof. dr. Wouter Van Dooren voorzitter