Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie master Taal-en Letterkunde

PersoonRol
Prof. dr. Walter Daelemans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Rita De Maeseneer plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Rita De Maeseneer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Kathleen Gyssels effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Luc Herman effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Mike Kestemont effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tanja Mortelmans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dominiek Sandra voorzitter
De heer Remco Sleiderink plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Reinhild Vandekerckhove secretaris