Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie master Verpleeg-en Vroedkunde

PersoonRol
Prof. Katrien Beeckman effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tinne Dilles effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Erik Franck effectief stemgerechtigd lid
Dr. Eva Goossens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Lieve Peremans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Olaf Timmermans ondervoorzitter
De heer Kris Ulenaers effectief raadgevend lid
Prof. dr. Peter Van Bogaert secretaris
Prof. dr. Bart Van Rompaey voorzitter