Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie schakelprogramma Verpleeg-en Vroedkunde.

PersoonRol
Prof. dr. Annick Bogaerts effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tinne Dilles effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Erik Franck effectief stemgerechtigd lid
Prof. Steven Haine effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Manuel Morrens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Lieve Peremans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Didier Schrijvers effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Olaf Timmermans ondervoorzitter
De heer Kris Ulenaers effectief raadgevend lid
Prof. dr. Peter Van Bogaert secretaris
Prof. dr. Bart Van Rompaey voorzitter