Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie Veiligheidswetenschappen

PersoonRol
Mevr. dr. Anne Bergmans plaatsvervangend voorzitter
De heer Geert Boogaerts effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Diana De Graeve secretaris
Prof. Johan De Waele plaatsvervangend secretaris
Prof. Johan De Waele effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Ingrid Goesaert effectief raadgevend lid
Mevr. dr. Kelly Reyniers voorzitter