Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Evaluatiecommissie Dept. P&O

PersoonRol
De heer Daniƫl Boeykens plaatsvervangend stemgerechtigd lid
De heer Stef Kockelberg plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Rudy Martens plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Mevrouw Ann Notele effectief stemgerechtigd lid
De heer Koen Pepermans plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Dr. ir. Serge Simon voorzitter
Prof. dr. Koen Vandenbempt effectief stemgerechtigd lid
De heer Gino Verwimp plaatsvervangend stemgerechtigd lid