Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Fraudecommissie Biochemie en Biotechnologie

PersoonRol
Prof. dr. Karolien De Wael effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Eva Geuens effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw An Langbeen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Vincent Timmerman effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Vanden Berghe effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Xaveer Van Ostade effectief stemgerechtigd lid
Mevr. Sylvia De Wilde effectief stemgerechtigd lid