Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Fraudecommissie Farmaceutische Wetenschappen

PersoonRol
Prof. dr. Koen Augustyns effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Stefanie Cornwell effectief raadgevend lid
Prof. dr. Guido De Meyer effectief stemgerechtigd lid
Dr. Paul Fransen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Nina Hermans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Filip Kiekens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Anne-Marie Lambeir secretaris
Prof. dr. Pieter Van Der Veken voorzitter