Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Fraudecommissie Farmaceutische Wetenschappen

PersoonRol
De heer Joey De Backer effectief raadgevend lid
Prof. dr. Guido De Meyer effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Kenn Foubert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nina Hermans secretaris
Prof. dr. Filip Kiekens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Martinet effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Magali Van den Kerkhof effectief raadgevend lid
Prof. dr. Pieter Van Der Veken voorzitter