Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Fraudecommissie master Taal-en Letterkunde

PersoonRol
Prof. dr. Steven Gillis effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Valerie Rousseau effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dominiek Sandra voorzitter
Prof. dr. Jennifer Thewissen plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Reinhild Vandekerckhove effectief stemgerechtigd lid