Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Fraudecommissie master Verpleeg-en Vroedkunde

PersoonRol
Prof. Katrien Beeckman effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tinne Dilles effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Erik Franck effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Lieve Peremans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Olaf Timmermans ondervoorzitter
Prof. dr. Peter Van Bogaert voorzitter
Mevrouw Annelies Vervaet effectief raadgevend lid