Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Fraudecommissie Master Veiligheidswetenschappen

PersoonRol
Dr. Anne Bergmans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Diana De Graeve plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. Johan De Waele effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Hardyns plaatsvervangend voorzitter
Mevr. dr. Kelly Reyniers plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Anne Van Regenmortel voorzitter