Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Facultaire Ombudsdienst Fac Farm Biomed Diergen Wetens

PersoonRol
Mevrouw Stefanie Cornwell effectief stemgerechtigd lid
De heer Joey De Backer effectief stemgerechtigd lid
De heer Marc Demolder effectief stemgerechtigd lid
De heer Claudio D'Incal effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Charlotte Jacob effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw An Langbeen effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Kim Toté effectief raadgevend lid
Mevrouw Magali Van den Kerkhof effectief stemgerechtigd lid
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Mevrouw Sofie Van Hees effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Alexander van Nuijs effectief stemgerechtigd lid