Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Faculteitsraad Faculteit Ontwerpwetenschappen

PersoonRol
Mevrouw Inge Bertels effectief stemgerechtigd lid
De heer Jeroen Cant effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tom Coppens effectief stemgerechtigd lid
De heer Francis Dams effectief stemgerechtigd lid
De heer Bart Decroos effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Els De Vos effectief stemgerechtigd lid
De heer Johan De Walsche effectief stemgerechtigd lid
De heer Stefan Dherdt plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Els Du Bois effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Niki Goyvaerts secretaris
De heer Marc Jacobs effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Alexis Jacoby effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Laura Meulemans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Mario Rinke effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Tanja Slootmans effectief stemgerechtigd lid
De heer Jos Smeets effectief raadgevend lid
Prof. dr. Nathalie Vallet plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Maarten Van Acker effectief stemgerechtigd lid
De heer Geert Van der Snickt effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Alex Vanneste voorzitter
Mevrouw Lore Veelaert effectief stemgerechtigd lid
Dr. Sven Verbruggen effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Caterina Verdickt plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jouke Casper Verlinden effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Stijn Verwulgen plaatsvervangend stemgerechtigd lid