Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Onderwijscommissie Verpleeg-en Vroedkunde

PersoonRol
Prof. dr. Annick Bogaerts effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tinne Dilles effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Erik Franck secretaris
De heer Filip Haegdorens effectief stemgerechtigd lid
Prof. Steven Haine effectief stemgerechtigd lid
De heer David Kums effectief raadgevend lid
Prof. dr. Manuel Morrens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Lieve Peremans effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Kelly Sabbe effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Didier Schrijvers effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Olaf Timmermans ondervoorzitter
De heer Kris Ulenaers effectief raadgevend lid
Prof. dr. Peter Van Bogaert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Bart Van Rompaey voorzitter
Mevrouw Annelies Vervaet effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Iris Wyns effectief raadgevend lid