Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Studievoortgangscommissie Biochemie en Biotechnologie

PersoonRol
Prof. dr. Kourosch Abbaspour Tehrani effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk Adriaensen voorzitter
Prof. dr. Inge Brouns plaatsvervangend stemgerechtigd lid
De heer Ken Declerck effectief raadgevend lid
Dr. Valérie De Witte effectief raadgevend lid
Prof. dr. Joke Hadermann effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Roberta Johnson effectief raadgevend lid
Prof. dr. Erik Neyts effectief stemgerechtigd lid
Dr. Werner Peeters secretaris
Prof. dr. Els Prinsen effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Stefanie Smolders effectief raadgevend lid
Mevrouw Veerle Smout plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Jo Suijkerbuijk effectief raadgevend lid
Dr. Bart Tambuyzer effectief raadgevend lid
Prof. dr. Raoul Van Damme effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Vanden Berghe effectief raadgevend lid
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid