Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Studievoortgangscommissie Informatica

PersoonRol
Prof. dr. Toon Calders effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Serge Demeyer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Floris Geerts effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
De heer Brent van Bladel effectief raadgevend lid
De heer Brent van Bladel effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Benny Van Houdt voorzitter