Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Werkgroep Professionalisering Onderwijs

PersoonRol
Prof. dr. Jordi Casteleyn effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter Daems effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Marjolijn De Clercq effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ann De Schepper voorzitter
Mevrouw Geert De Schutter effectief stemgerechtigd lid
De heer Jelle Geyskens effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Hilde Janssens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nele Michels effectief stemgerechtigd lid
De heer Walter Roosels effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wouter Schelfhout effectief stemgerechtigd lid
Dr. Ann Stes effectief stemgerechtigd lid
Dr. Ann Stes secretaris
De heer Luc Van de Poele effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Ilse Verachtert effectief stemgerechtigd lid