Onderzoeksgroep

Expertise

Academische onderzoekservaring 2009-2013: Mijn afstudeerproject was in de sectie Anorganische en Fysische chemie en werd uitgevoerd onder leiding van Dr. James Sullivan. Ik heb verschillende zeoliet-analogen gemaakt die zijn gedoteerd met overgangsmetaalionen en onderzocht hun vermogen om stikstofoxiden (NOx) op te vangen, de aard van hun binding en hun desorptietemperatuur. Het algemene doel is om met water de desorptietemperatuur te beïnvloeden. Tijdens dit project heb ik de volgende technieken en machines leren gebruiken. Temperatuur geprogrammeerde desorptie (TPD), in-situ Fourier-transformatie infrarood (FTIR), atoomabsorptiespectroscopie (AA) en röntgendiffractie (XRD). 2014-2015: Het jaar daarop begon ik aan mijn master met onderzoek in Synthetische Organische Chemie. De focus van het project lag op de ontwikkeling van methodologie en het optimaliseren van overgangsmetaalkatalysereacties voor de synthese van N-bevattende moleculen. Tijdens dit project heb ik alle benodigde vaardigheden & technieken geleerd om mij een sterke preparatieve organische chemie achtergrond te geven, heb ik ervaring opgedaan met de standaard analytische methoden: scheiding, karakterisering en zuivering [kolomchromatografie, NMR (1H, 13C), 2D NMR ( COSY, NOESY, HMBC & HMQC etc.), HPLC, prep-HPLC & massaspectroscopie] en verschillende andere technieken die worden gebruikt in een R&D voor het ontdekken van geneesmiddelen voor preparatieve organische chemie. 2016-2020: Ik heb mijn PhD afgerond en mijn doctoraat behaald bij The Marie Skłodowska -Curie Innovative Training Network (ITN) "FRAGNET" op het gebied van Medicinale chemie aan de Hongaarse academie voor natuurwetenschappen in Boedapest onder supervisie van Dr. György Keseru . De focus van mijn onderzoek ligt op nieuwe covalente remmers bij het ontdekken van geneesmiddelen; hun ontwerp, ontdekking, synthese, werkingsmechanismen, het ontwikkelen van een robuuste methode om kinetische constanten van remming te meten en het onderzoeken van hun biologische activiteiten. In de loop van dit doctoraat ben ik opgeleid in alle aspecten van Fragment-based lead discovery (FBLD), inclusief de huidige status van covalente probes bij het ontdekken van geneesmiddelen. 2021-heden: Momenteel ben ik werkzaam bij Augustyns Koen als postdoctoraal onderzoeker bij de groep medicinale chemie (UAMC) op het project “iMI-project - support - RespiriTB and RaspiriNTM”. Mijn taken omvatten voornamelijk de synthese van kleine molecule-remmers van Mycobacterium tuberculosis (Mtb), de veroorzaker van tuberculose (TB) Ervaring met industrieel onderzoek Locatie: GlaxoSmithKline @ Gunnels Wood Road Stevenage. Data: 29/03/2019 – 01/08/2019 Project: "Een fotoaffiniteitsverplaatsingstest en probes om eiwit-ligandbinding te bestuderen" Taken & ervaring: Het algemene doel van het project was om het concept van fotoaffiniteitslabeling (PAL) tegen eiwitten te gebruiken en te helpen bij de ontwikkeling van een platform zodat PAL-methodologieën kunnen worden toegepast voor fragmentprobes tegen therapeutisch belangrijke eiwitfamilies. Dit heeft gezorgd voor een alternatieve benadering bij het beoordelen van de traceerbaarheid van doelen. In de loop van dit project heb ik ervaring opgedaan met op arrays gebaseerde chemietechnieken, om systematisch samengestelde bibliotheken te genereren, op fragment gebaseerde covalente ligandscreening door het geïntegreerde gebruik van eiwit LC-MS, bioorthogonale chemie, structuur-activiteitsrelaties, identificatie van bindingsplaatsen & verplaatsingsassay technieken. Ik maakte ook kennis met het concept en de methodologieën van PROTAC-ontwikkeling, samen met een opleiding in industriële normen, wat me ook heeft geholpen een efficiëntere chemicus te worden met betere vaardigheden op het gebied van gegevensbeheer, ELNB en gezondheids- en veiligheidsprotocollen.