Op weg naar de ontdekking of het uitsluiten van neutrino oscillaties op korte afstand met het SoLid experiment. 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Onze huidige kennis van de elementaire bouwstenen van de materie en hun onderlinge interacties in vervat in het Standaard Model van de elementaire deeltjes fysica. Binnen deze theorie hebben de neutrino's uiterst merkwaardige eigenschappen. Decennia van experimentatie hebben aangetoond dat neutrino's een zeer kleine massa hebben. Omwille van hun kleine massa, kunnen de drie gekende neutrino 'flavors' oscilleren van de ene sort naar de andere, een puur quantum mechanisch effect dat zich op macroscopisch grote afstanden manifesteert. Oscillaties tussen de drie gekende soorten worden waargenomen op afstandsschalen van typisch meerdere tot honderden kilometer. Gedurende de laatste jaren werden er echter deficieten in de geobserveerde neutrino fluxen gemeten op afstanden korter dan 100m van de productiebron (typisch een kernrecator of een radioactieve beta straler). Dit fenomeen is niet compatible met het huidige 3 neutrino paradigm en kan een aanwijzing zijn van een oscillatie naar een vierde soort, hetgeen manifest onmogelijk is binnen het huidige Standarad Model. Het doel van recente meutrino oscillatie experimenten is dan ook om deze hypothese verder te testen. Een van de meest veelbelovende experimenten in deze sort is het SoLid experiment, dat wordt opgebouwd bij de BR2 reactor van het SCK-CEN in Mol. De technologie steunt op het gebruik van plastic scintillator voxels uitgerust met 6Li neutron gevoelige lagen. De technologie is gedurende het laatste jaar grondig getest via demonstrators en prototypes en er wordt momenteel gebouwd aan een 5-voudige opschaling van het laatste prototype. In dit onderzoeksproject willen we gegevens vergaren met de nieuwe SoLid detector, om binnen en periode van 4 jaar een sluitend antwoord te geven op het al dan niet bestaan van een vierde, steriele neutrino sort.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Zoektocht naar steriele neutrinos bij de Belgische BR2 reactor. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Studie van proton-proton interacties in het CMS-experiment bij de Large Hadron Collider in CERN. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

Dit project heeft als doel de gegevens te analyseren die verzameld zullen worden met de CMS-detector bij de LHC-versneller. Het behelst voornamelijk het onderzoek naar de top-quark en naar zgn. "diffractie en voorwaartse fysica". Hiertoe zal bijgedragen worden tot de uitbouw van een Belgisch TIER-2 GRID rekencentrum.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Studie van de sterke wisselwerking en speurtocht naar "Nieuwe Fysica" met behulp van "voorwaarts" geproduceerde deeltjes aan de Large Hadron Collider in CERN. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

De Large Hadron Collider, LHC, in CERN zal in 2007 opstarten. De onderzoeksgroep EDF van de UA neemt deel aan het experiment CMS. De belangrijkste doelstellingen van het experiment betreffen de electrozwakke symmetrie-breking, speurtocht naar 'Nieuwe Fysica' zoals Supersymmetrie of extra dimensies en de studie van sterke-wisselwerking processen. Het zg. 'Voorwaartse Fysica' programma, in dit project uiteengezet, stelt zich tot doel de detectiemogelijkheden van het CMS experiment aanzienlijk uit te breiden voor diffractieve and 'voorwaartse' fysica studies. Het project concentreert zich op de unieke mogelijkheden die detectie van voorwaartse protonen biedt in de speurtocht naar 'Nieuwe Fysica' signalen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject