Aleksandra Lelek

Post - doct navorser met subs

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Elementaire-Deeltjesfysica

Expertise

  • Mijn belangrijkste interessegebied is de structuur van het proton. Ik werk sinds mijn bachelor aan Kwantumchromodynammica (Quantum Chromodynamics (QCD)) fenomenologie, wat de interacties tussen quarks en gluonen, de bouwstenen van het proton, beschrijft. Quarks en gluonen worden gezamenlijk partons genoemd. De precieze kennis van de zogenaamde parton distributiefuncties (PDFs) is het belangrijkste element voor het bepalen van accurate QCD voorspellingen voor processen in deeltjesversnellers. Standaard PDFs beschrijven de structuur van het proton enkel in de longitudinale richting. Voor sommige observabelen is dit echter niet voldoende en moeten de transverse vrijheidsgraden in rekening gebracht worden om de data te beschrijven. Mijn werk is toegewijd aan het bepalen van transvers impuls afhankelijke (transverse momentum dependent (TMD)) PDFs. Het onderwerp van mijn doctoraatsthesis, die ik aflegde in DESY onder toezicht van Hannes Jung, was de ontwikkeling van de Parton Branching (PB) methode. We construeerden en voorzagen een Monte Carlo oplossing voor de evolutievergelijking van TMD PDFs. Deze methode kan gezien worden als een uitbreiding van de DGLAP evolutievergelijking, waar niet enkel het longitudinale, maar ook het transvers impuls berekend wordt in elke vertakking (branching). Ik ben momenteel een post doc in de elementaire deeltjes fysica groep aan de Universiteit Antwerpen. Ik behoor tot het TMD team onder leiding van Francesco Hautmann. We werken samen aan de verder ontwikkeling en de uitbreiding van de PB methode. We onderzoeken daarnaast ook de connecties tussen PB en andere methoden en passen ons formalisme toe op Large Hadron Collider metingen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.