Zelfpercepties van audiobeschrijvers: heeft hoe je jezelf ziet invloed op hoe je beschrijft? 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

Audiobeschrijving (AD) is een mediatoegankelijkheidsdienst voor niet-ziende kijkers, waarbij visuele informatie wordt omgezet in een audiocommentaar. Hoewel deze taak wordt beschouwd als een vorm van intersemiotische vertaling (het vertalen van beelden in woorden), is kennis van een vreemde taal niet nodig om de taak uit te voeren. In de meeste landen hebben audiobeschrijvers uiteenlopende achtergronden die niet noodzakelijkerwijs vertaalgerelateerd zijn. Daarmee rijst de vraag: hoe conceptualiseren audiobeschrijvers wat ze doen? Dit project gebruikt inzichten uit vertaal- als schrijfprocesonderzoek om het proces van het opstellen van een AD-script te bestuderen alsook de impact van zelfperceptie van de professionele identiteit van de beschrijver op zowel het proces als het eindproduct. Dit is een pioniersstudie, aangezien procesonderzoek in AD uiterst beperkt is ondanks oproepen tot dergelijke studies (Jankowska 2021; Ramos & Rojo 2020; Braun 2007). Inzicht in de onderliggende processen van AD-scriptproductie zal nieuwe kennis opleveren voor zowel vertaalprocesonderzoek als schrijfonderzoek en kan worden toegepast bij het ontwerpen van toekomstige AD-trainingen. Bovendien is de zelfidentiteit van audiobeschrijvers nog niet eerder onderzocht. Hoewel er pogingen zijn ondernomen om de vaardigheden en competenties van audiobeschrijvers te doorgronden (ADLAB PRO 2017), zal dit project een nieuwe, sociaal-psychologische dimensie toevoegen aan ons begrip van het beroep.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Ontwerpen van kwaliteitsnormen in audiodescriptie 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Audiodescriptie (AD) begint stilaan uit te groeien tot een van de modaliteiten in audiovisuele vertaling (AVT) waarnaar het meeste onderzoek wordt gedaan. Toch heeft de kwaliteit van AD tot op heden nog niet echt de aandacht van onderzoekers weten te trekken. Dit staat in sterk contrast met onderzoek in andere modaliteiten, zoals ondertiteling en live ondertiteling, waar kwaliteit als een scharnierpunt wordt beschouwd dat aanleiding heeft gegeven tot een sterke toename van receptieonderzoek bij het doelpubliek van AVT (e.g., Di Giovanni & Gambier, 2018). Niet alleen is de kwaliteit van AD een onderwerp waarnaar te weinig academische aandacht uitgaat, het is ook een fundamenteel probleem in de praktijk. Het globale doel van dit project bestaat erin om duidelijke evaluatieprocedures voor AD te creëren op basis van een eerste uitgebreide langetermijnanalyse van kwaliteit in AD. Hiervoor zal worden getracht om te definiëren wat kwaliteit in AD precies inhoudt en wordt onderzocht welke relaties er bestaan tussen het schrijfproces in AD en kwaliteit in AD. Enerzijds introduceert dit project nieuwe thema's in het onderzoek naar AD (kwaliteit, procesonderzoek), anderzijds hanteert het een onderzoeksmethodologie die tot op heden nog maar zelden is toegepast in onderzoek naar AD (keystroke logging, registratie van hartslagfrequentie, vragenlijsten omtrent presence, interviews, focusgroepen, think aloud protocols, scherm- en gezichtsopnames).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject