Amal Miri behaalde een doctoraat in Gender & Diversiteit aan de Universiteit Gent. In dit etnografisch onderzoek op het kruispunt van huwelijksmigratie, moederschap en integratie bij Marokkaanse vrouwen in Vlaanderen verrichtte ze feministisch en postkoloniaal migratie onderzoek met expertise in affectief burgerschap. In het kader van dit onderzoek publiceerde ze in verschillende internationale peer-reviewed tijdschriften zoals JEMS. In het verleden werkte ze als projectonderzoeker bij ella vzw. Vandaag is ze werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij CeMIS (departement Sociologie).

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • senior onderzoeker