Onderzoeksgroep

Beweging Antwerpen (MOVANT)

Expertise

- Het ontrafelen van de biopsychosociale achtergrond van pijn in verschillende kankerpopulaties - Focus op de interactie tussen verschillende comorbiditeiten na kanker - Klinische evaluatie en revalidatie van pijn in kankerpopulaties met de nadruk op lichaamsbeweging en educatieve interventies.

sKANsens: Identificatie van biomarkers voor chronische pijn na borstkankerbehandeling. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Tot 40% van de vrouwen ervaren chronische pijn na de behandeling voor borstkanker, en deze pijn is vaak erg invaliderend. Toch blijft chronische pijn na borstkanker, onderkend en onderbehandeld. Een doeltreffende en patiënt-gericht aanpak van (chronische) pijn na borstkanker vraagt immers een grondige kennis en evaluatie van de pijn. In de dagelijkse klinische praktijk ontbreken echter richtlijnen voor een uitgebreide diagnose van pijn bij kankerpatiënten en overlevers. Om de aanpak van pijn na borstkanker efficiënt, zowel preventief als curatief, in te zetten, is verder onderzoek in deze topic cruciaal. Naast de hoge prevalentie en de belangrijke impact van pijn bij deze populatie, is de borstkankerpopulatie ook een ideale populatie om chronische pijn en het natuurlijke tijdsverloop ervan in verschillende stadia te bestuderen, vermits de meeste patiënten pijnvrij aan het traject beginnen, maar bijna de helft van hen eindigen met chronische pijn. Daarom wil deze studie biomarkers (zowel voorspellende, prognostische als diagnostische) voor chronische pijn na behandeling van borstkanker in kaart gaan brengen. We zullen mogelijke biopsychosociale biomarkers bestuderen in relatie tot (chronische) pijn en de temporele veranderingen ervan gaan monitoren van moment van diagnose tot 1 jaar na de chirurgie. De potentiële biomarkers situeren zich binnen de medische beeldvorming van de hersenen, metingen van pijnsensitiviteit en psychologische variabelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

PijnEducatie na KANker (PEKAN)-app: een nieuwe, innovatieve methode voor pijneducatie bij borstkankeroverlevers 01/07/2020 - 31/12/2021

Abstract

Zowel in onderzoek als in de klinische praktijk is de belangstelling voor educatieve interventies of Pain Science Education (PSE) voor de behandeling van blijvende pijn na borstkanker de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen. PSE verklaart de neurofysiologie van (chronische) pijn, het vermogen van het zenuwstelsel om de pijnervaring te moduleren en te handhaven, en benadrukt de invloed van andere factoren (zoals slaap, gedachten, gevoelens en cultuur) op pijn. Ondanks de toenemende evidentie, moeten enkele belangrijke aspecten in rekening gebracht worden. Ten eerste vereist het aanbieden van individuele face-to-face sessies aanzienlijke middelen en kan het een belemmering vormen voor deelname als borstkankeroverlevers over beperkte middelen, mobiliteit, motivatie of toegang tot dergelijke diensten beschikken. Ten tweede, gezien de complexe biopsychosociale aard van aanhoudende pijn na de behandeling van borstkanker, is een persoonlijke benadering nodig. Daarom kunnen eHealth-modaliteiten met geïndividualiseerde informatie geschikter zijn voor deze specifieke populatie. Het algemene doel van dit project is dan ook het leveren van proof of concept voor het gebruik van apps met behulp van een Embodied Conversational Agent (ECA) of een virtuele agent in de gezondheidszorg, in het bijzonder de nazorg voor kanker. Meer specifiek focust dit project op een ECA-gebaseerde app, de PECAN-app, bestaande uit een individueel aangepaste PSE-interventie om zelfmanagement van pijn te bevorderen en de gevolgen van aanhoudende pijn na borstkanker te verminderen. Het doel van het voorgestelde project is tweeledig: 1) Het evalueren van de voorkeuren van de borstkankeroverlever voor en de inhoud en vormgeving van de PECAN app voor PSE voor borstkankeroverlevers met hardnekkige pijn door middel van een kwalitatieve studie; en 2) het verzamelen van proof of concept voor a) het gemak en de aanvaardbaarheid van een interventie met een op ECA voor PSE bij borstkankeroverlevers met hardnekkige pijn; en b) een grote effectiviteitsstudie door middel van een piloot gerandomiseerde gecontroleerde studie en kwalitatieve studie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling en validatie van een screeningsinstrument voor het identificeren van centrale sensitisatie pijn bij kankeroverlevers. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

Naast vermoeidheid is pijn het meest voorkomende chronische symptoom bij kankeroverleves. Pijn na kanker leidt tot slechte kwaliteit van leven en verminderd dagelijks functioneren. Het identificeren van de oorsprong of het mechanisme van de pijn is een cruciale stap in de klinische besluitvorming. De laatste decennia groeit meer en meer het bewustzijn dat centrale sensitisatie een rol speelt bij kankeroverlevers . In dit geval kan pijn worden verklaard door een te efficiënte pijnverwerking (sensitisatie) in het perifere en / of centrale zenuwstelsel en door gewijzigde pijnmodulatie. Centrale sensitisatie is afhankelijk van andere mechanismen dan typische nociceptieve en neuropathische pijn en vereist daarom een andere behandelingsstrategie. Helaas is er tot nu toe geen gevalideerde tool voor de identificatie van centrale sensitisatiepijn in de dagelijkse klinische praktijk beschikbaar. Daarom is het doel van het voorgestelde project om een instrument te ontwikkelen voor de identificatie van centrale sensitisatiepijn bij kankeroverlevers met aanhoudende pijn enkele maanden na het beëindigen van de behandeling. Ten eerste zal de tool worden ontwikkeld en gevalideerd in een cohort van kankeroverlevers met aanhoudende pijn gerekruteerd in een ziekenhuissetting. Ten tweede zullen pilottests worden uitgevoerd om een grootschalig valideringsonderzoek in een niet-ziekenhuisomgeving uit te voeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)