Onderzoeksgroep

Het legitimeren van talige hiërarchisering: Elitemeertaligheid op een IB-geaccrediteerde internationale school. 01/11/2022 - 31/10/2025

Abstract

Dit project onderzoekt de talige constructie van elitemeertaligheid in een IB internationale school. Internationale scholen zijn exclusieve onderwijsinstellingen die gewoonlijk transnationaal onderwijs bieden aan expat-kinderen. Op grond van het gebrek aan kennis over hoe talig elitarisme zich manifesteert en hoe het wordt gelegitimeerd in een institutionele onderwijscontext, kijkt dit project specifiek naar (i) hoe leerkrachten en leerlingen op school taalvormen hiërarchiseren in en door concreet taalgebruik; en (2) hoe ze deze talige hiërarchisering legitimeren als een waardevol, respectabel en gerechtvaardigd educatief bezit. Om deze processen te onderzoeken op basis van levensechte data stelt dit project een linguïstisch-etnografische casestudy voor die toelaat om zowel kleinschalige taalinteractieprocessen als hun sociale-ideologische contextualisering voldoende gedetailleerd te analyseren. Op deze manier genereert dit project (i) vernieuwende beschrijvingen van alledaagse taalhiërarchisering en -legitimering op een internationale school; (ii) een meer tastbaar, concreet begrip van elitemeertaligheid als een observeerbare, voortdurende praktijk; en (iii) een verhoogd bewustzijn bij belanghebbenden van deze subtiele taalkundige processen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Het legitimeren van elitemeertaligheid: Taalbeleid, taalpraktijk en meta-pragmatisch bewustzijn in de internationale school 01/11/2021 - 31/10/2022

Abstract

Dit project beoogt de linguïstische constructie van elitemeertaligheid in de internationale school te onderzoeken. Internationale scholen zijn dure, exclusieve onderwijsinstellingen die transnationaal onderwijs bieden aan expat-kinderen. Op grond van het gebrek aan academische kennis over hoe elitarisme op basis van taal zich manifesteert in/door concreet taalgebruik en over de legitimering van elitemeertaligheid, kijkt dit project specifiek naar (i) hoe taalgericht elitarisme in waarneembare taalpraktijk wordt geproduceerd in de school en in haar beleidsvorming; en (ii) hoe een stratificatie van taalgebruik meta-pragmatisch door sociale actoren wordt gelegitimeerd als een waardevol, respectabel en gerechtvaardigd educatief bezit, ondanks de bijdrage van zulke processen aan sociale stratificatie en de bredere maatschappelijke ongelijkheden die deze in stand houden. Deze casestudy volgt een linguïstisch etnografische en interactionele sociolinguïstische benadering. Concreet houdt dit een getrianguleerde analyse in van een uitgebreide dataset, bestaande uit onder andere interviews, opnames van klasinteractie, beleidsdocumenten, posters en borden, dagboeken van leerlingen over taalgebruik en taalportretten. Op deze manier genereert dit project (i) empirisch vernieuwende inzichten over de linguïstische constructie en legitimering van elitarisme op basis van taal en bijgevolg ook (ii) een conceptueel verfijnd en verrijkt begrip van taalgericht elitarisme in het onderwijs.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject