Onderzoeksgroep

Digitale atlas en etymologische databank van het Oudnederlands (tot 1226). 01/05/2005 - 30/04/2009

Abstract

Het project beoogt de realisatie van een etymologische databank van het oudste Nederlands (tot 1226) en van de omringende talen op basis van het eerder aan de UA via een FKFO-project gedigitaliseerde Toponymisch Woordenboek van M. Gysseling (1960). Uit dit plaatsnamenmateriaal, dat tevens aanzienlijke delen van het Noordromaanse en Westduitse taalgebied beslaat en dus ook zeer veel anderstalig materiaal bevat (vooral Oudfrans, Latijn, Keltisch), zal een antroponymisch woordenboek worden afgeleid. Het volledige materiaal (attestaties, geografische coördinaten, datering, bron, fonds, bewaardepot e.d.) zal worden opgeslagen in een relationele databank die via het Internet raadpleegbaar wordt gesteld, gekoppeld aan een digitale kaart van de historische Lage Landen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Grammaticalisatie in de Toegeving : Historische evolutie van enkele connectoren met toegevende waarde in het Frans. 01/01/2004 - 31/12/2007

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject