Onderzoeksgroep

Expertise

Expert radioloog, met bijzondere expertise in beeldvorming van de longen. Klinische en researchfocus in het domein van beeldvorming van thoracale oncologie. Dit behelst voornamelijk beeldvorming van longkanker, vroegtijdige longkanker en longnodules, longkankerscreening, mediastinale en pleurale tumoren. Expertise en interesse in klinische implementatie en validatie van AI algoritmes, in het bijzonder in het domein van de thoracale beeldvorming.

Rekrutering van hoogrisico (voormalige) rokers in Vlaanderen, in het kader van longkankerscreening met lage-dosis CT scan 01/10/2022 - 01/10/2026

Abstract

Longkanker is wereldwijd en in België de belangrijkste doodsoorzaak door kanker. Longkankerscreening (LCS) via Low-Dose Computed Tomography (LDCT) heeft aangetoond dat het de longkankerspecifieke mortaliteit tot 26% kan verminderen in een hoog-risico populatie van (voormalige) rokers. LDCT LCS wordt momenteel geïmplementeerd in verschillende Europese landen, waaronder België. De rekrutering van de doelgroep, die niet gedefinieerd is op basis van leeftijd en geslacht, maar op basis van het risico om longkanker te ontwikkelen, verschilt van andere screeningsprogramma's. Er zullen heel wat verschillende uitdagingen en hindernissen overwonnen moeten worden. Onze studie zal: A/ Prospectief de rekrutering van hoog-risico participanten in 5 verschillende cohorten onderzoeken: 1/ benadering door hun huisarts 2/ door de arbeidsgeneesheer 3/ door de tabakoloog 4/ een brief bij hun eerstvolgende uitnodiging voor borst- of darmkankerscreening 5/ benadering van moeilijk bereikbare socio-economische klassen via de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding - VRGT B/ inzicht verwerven in de standpunten van relevante stakeholders betreffende best practices, barrières en opportuniteiten voor een succesvolle implementatie van een toekomstig screeningsprogramma voor longkanker in Vlaanderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Optimalisatie van lage dosis CT voor bevolkingsonderzoek naar longkanker: het vinden van de beste balans tussen stralingsrisico en performantie uitgedrukt in termen van beeldkwaliteit en succes van automatische detectiealgoritmen. 01/01/2022 - 31/12/2023

Abstract

Longkanker veroorzaakt een grote mortaliteit, wereldwijd en in Vlaanderen, met 3822 gevallen in 2016. De enige techniek met bewezen mortaliteitsreductie is longkankerscreening (LKS) met CT scans. In 2020 werd een mortaliteitsreductie van 26% (mannen) en 41% (vrouwen) gemeten in de Nederlands-Belgische 'NELSON' studie. De Vlaamse 'Task Force Longkankerscreening' brengt daarom experts samen om een LKS-programma te ontwerpen en vervolgens te ondersteunen voor bevolkingsgroepen waar deze verbetering kan doorgezet worden. Alle (te verwachten) vragen van de verantwoordelijke Vlaamse overheid moeten worden beantwoord. Met dit project willen radiologen en fysici van de Task Force afdoende antwoorden vinden op de volgende vragen: wat is het stralingsrisico verbonden aan de CT scans? Kan beeldvorming worden geoptimaliseerd voor nog lagere röntgendoses? Hoe zijn de prestaties van computeralgoritmen voor het opsporen en meten van kankers? De grootste uitdaging bestaat erin om in een wereld met snel veranderende technologie – bv. artificiële intelligentie - nieuwe testmethoden te ontwikkelen. Drie universitaire groepen zullen hun expertise combineren met (1) risicoberekening, (2) evaluatie van klinische beeldkwaliteit en (3) computerondersteunde detectie en karakterisatie van kanker. Alle nieuwe technieken en testcriteria zullen worden gebundeld in een uniek testprotocol om de kwaliteit van elk CT protocol of computer algoritme voor LKS te kunnen beoordelen en te optimaliseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject