Annick Van de Velde

Dossierbeheerder - expert

Foto ID

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • domeincoördinator

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.A.012
2020 Antwerpen
België
Tel. 032653083
annick.vandevelde@uantwerpen.be