Voor het Europees BIOVEINS project (BiodivERsA - Horizon 2020) brachten we samen met zes andere onderzoeksinstellingen de biodiversiteit in zeven steden in Europa in kaart. We onderzochten hoe de luchtkwaliteit verandert in een stedelijk park en hoe stedelijke parken het microklimaat in de stad beïnvloeden. Ook coördineerde ik in het kader van BIOVEINS de Europese burgerwetenschapscampagne AIRbezen Europa. Voor het Europees Nature Smart Cities project onderzochten we hoe het gebruik van "trage wegen" het comfort en de gezondheid van inwoners kan verbeteren tijdens het pendelen door de stad.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onbezoldigd medewerker