Toeschouwen als politieke daad. Een herevaluatie van de digitale transformatie van de publieke sfeer 01/11/2021 - 31/10/2025

Abstract

Het bestaan van een publieke sfeer waarin burgers elkaar ontmoeten en participeren aan een debat over publieke en politieke aangelegenheden is een centraal onderdeel van democratische theorieën. Sinds de jaren '90 hebben verschillende auteurs vastgesteld dat het internet vandaag een 'digitale publieke sfeer' biedt. Uit deze vaststelling ontstond een debat over de politieke implicaties van de digitale transformatie van de publieke sfeer tussen zogenaamde cyberoptimisten en -pessimisten. Beide kanten van dat debat gebruiken de theorieën van de publieke sfeer van Jürgen Habermas en Hannah Arendt. Deze theorieën zijn gebaseerd op een model van participeren aan de publieke sfeer door middel van talige uitwisselingen. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat de ervaring van deel te nemen aan de publieke sfeer een grotendeels visuele ervaring is geworden dankzij het medium van het digitale scherm. Dit heeft als gevolg dat de beoordeling van de politieke implicaties van deze transformatie uitgaat van een verkeerd begrip van de ervaring deel te nemen aan de digitale publieke sfeer. Om deze kloof op te vullen, zal dit project eerst een grondig begrip ontwikkelen van de mediumspecificiteit van het digitale scherm en van de immersieve en interactieve visuele ervaringen van participeren die het digitale scherm toelaat. Op basis hiervan zal kritisch geanalyseerd worden welke opvatting van het politieke nodig is om de politieke gevolgen van deze transformatie te begrijpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject