Onderzoek naar de blootstelling van de Belgische werknemers aan gevaarlijke chemische producten. 10/01/2017 - 09/04/2017

Abstract

We kunnen de voornaamsteonderzoeksvragen van dezestudiealsvolgtsamenvatten: 1. Overzicht van de vakliteratuur: • om de balans op te maken van de in België beschikbare gegevens over de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemische stoffen ; • om de balans op te maken van de behoeften inzake kennis over deze blootstelling ; • om eventueel fiches op te maken die per beroep of per sector vermelden aan welke stoffen de werknemers worden blootgesteld en in welke mate (duur en amplitude van blootstelling). 2. Analyseren van de gegevens beschikbaar in de EDPB's en de IDPB's • om hun kwaliteit en bruikbaarheid te evalueren, met name op basis van bijlage 1 van het model van verslag van de EDPB (KB van 9 juni 2010) ; • om aan te geven hoe deze gegevens geëxploiteerd kunnen worden ; • om aanbevelingen aan te reiken om de kwaliteit en bruikbaarheid ervan te verbeteren. 3. Informatie verzamelen via een onderzoek in de ondernemingen • om in de Belgische ondernemingen ongeacht hun omvang de blootstelling van de werknemers aan gevaarlijke chemische producten te bepalen ; • om deze blootstelling te bepalen in termen van types van gevaarlijke chemische stoffen, duur of frequentie van blootstelling en blootstellingsgraad.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Een grondige studie van de sociaal-economische-, gezondheids-en milieueffecten van mogelijke gemeenschappelijke initiatieven inzake de bescherming van EU gezondheidswerkers tegen door bloed overgedragen infecties als gevolg van prikaccidenten. 19/12/2007 - 18/06/2008

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject