Onderzoeksgroep

Farmacognosie, Functionele voeding en Farmaceutische Analyse (NatuRA)

Expertise

Biologisch gestuurde isolatie van actieve bestanddelen van medicinale planten. Structuuropheldering van natuurproducten Analyse van geneesmiddelen

Ontwikkeling van nieuwe antiparasitaire "lead" verbindingen tegen malaria, trypanosomiasis en leishmaniasis : een multidisciplinaire benadering. 01/01/2004 - 31/12/2007

Abstract

Parasitaire infectieziekten zoals malaria, trypanosomiasis en leishmaniasis maken nog steeds talrijke slachtoffers, vooral in ontwikkelingslanden. Het doel van dit project is op een multidisciplinaire manier nieuwe geneesmiddelen tegen deze aandoeningen te ontwikkelen: karakterisatie van nieuwe "leads" uit planten; verder onderzoek van indoloquinoline structuren op basis van een bestaande "lead"; en design van trypanothion synthetase- en prolyloligopeptidase inhibitoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Structuur-activiteitsrelatie onderzoek gecorreleerd met biologische beschikbaarheid van proanthocyanidines als nutritionele antioxidantia. 01/01/2003 - 31/12/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar anti-oxidatieve en antivirale natuurproducten uit medicinale planten voor de ontwikkeling van een complementaire therapeutische strategie tegen HSV- en HIV-infecties. 01/10/2002 - 30/09/2005

Abstract

In het onderzoek zullen antivirale en anti-oxidatieve verbindingen geïsoleerd worden uit medicinale planten voor de ontwikkeling van een complementaire therapeutische strategie tegen HSV- en HIV-infecties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Karakterisatie van de inhoudsstoffen met anti-malaria activiteit van 4 Congolese medicinale planten. 01/01/2002 - 31/12/2003

Abstract

Dit project omvat de karakterisatie van de anti-plasmodiale (anti-malaria) inhoudsstoffen van 4 planten gebruikt in de traditionele geneeskunde van Congo, waarvan de activiteit in vivo bij proef-dieren bevestigd werd, met name Phyllanthus niruri, Cassia occidentalis, Euphorbia hirta en Morinda morindoides. Bedoeling is om nieuwe leads to bekomen voor anti-malaria geneesmiddelen, en een wetenschappelijke basis to geven, met mogelijkheid tot standardisatie, van de lokale peparaten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Structuuropheldering en biologisch onderzoek van actiecve natuurstoffen als prototype van nieuwe geneesmiddelen en gezondheidsprodukten. 01/10/1999 - 30/09/2003

Abstract

Biologisch actieve natuurstoffen afkomstig van hogere planten worden geïsoleerd en geidentificeerd om als uitgangspunt te dienen voor de ontwikkeling van eventuele nieuwe geneesmiddelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Onderzoek van de invloed van antioxidantia en complement-inhibitoren aanwezig in plantextracten op de antivirale eigenschappen van deze plantextracten. 01/10/1999 - 30/09/2000

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Biologisch actieve inhoudsstoffen van planten uit de traditionele Afrikaanse geneeskunde. 28/02/1999 - 30/11/1999

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Structuur activiteitsrelatie onderzoek van triterpenen als selectieve endotheline receptor antagonisten. 01/01/1999 - 31/12/2002

    Abstract

    Het is de bedoeling om een groot aantal tetracyclische en pentacyclische triterpeen aglyconen te onderzoeken op hun potentiële antihypertensieve activiteit. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van in vitro radio ligand binding op receptoren met gekende antihypertensieve werking zoals ETA-receptoren voor endothelin-1 en ATl-recep-toren voor angiotensine II. Meer specifiek zal een structuur-activiteitsstudie uitge-voerd worden op myricurinezuur. Hiervoor zal een praktische semisynthese op punt wor-den gesteld.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Fixation des normes d'acceptation des médicaments traditionnels du Congo. 01/04/1998 - 31/03/2000

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Massaspectrometrische structuurkarakterisatie van biomoleculen en functionele kleurstoffen : onderzoek van ionisatie- en fragmentatie mechanismen, ontwikkeling methoden en toepassingen. 01/01/1998 - 31/12/2001

      Abstract

      Het voorgesteld onderzoeksprogramma houdt verband met massaspectrometrische studies over de structuurkarakterisatie van biomoleculen, die een blijvend biologisch belang hebben, en van functionele kleurstoffen, die belangrijk zijn voor hun materiaaleigenschappen. De moleculen die zullen bestudeerd worden omvatten: lipiden, plantglycoconjugaten, peptiden, proteinen en aromatische oligomeren en polymeren. De unimoleculaire chemie van een aantal van deze verbindingen in de gasfase zal in detail onderzocht worden.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Isolering, structuuropheldering en standaardisatie van de actieve inhoudsstoffen van extracten bereid uit de vruchten van Sabal serrulata en het kruid van Echinacea purpurea. 01/10/1997 - 31/10/1997

       Abstract

       Het project beoogt de actieve inhoudsstoffen van Sabal serrulata, die al dan niet in combinatie met Echinacea prupurea wordt gebruikt voor de symtomatische behandeling van benigne prostaathypertrofie te identificeren en hun werkingsmechanisme te bepalen.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        In vivo onderzoek van flavonoïden en proanthocyanidines met antioxydatieve eigenschappen. 01/01/1997 - 31/12/2000

        Abstract

        Ontwikkeling en optimalisatie van een in vivo testsysteem (lipiden peroxidatie) bruikbaar voor de antioxidatieve evaluatie van zuivere stoffen en voor de biologisch gestuurde isolatie van antioxidatief werkzame stoffen uit plantenmateriaal.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Structuuropheldering van biologisch actieve natuurstoffen als prototype voor nieuwe geneesmiddelen. 01/10/1996 - 30/09/1999

         Abstract

         Biologisch actieve natuurstoffen afkomstig van hogere planten worden geïsoleerd en geidentificeerd om als uitgangspunt te dienen voor de ontwikkeling van eventuele nieuwe geneesmiddelen.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          New antifungal and antiviral compounds from plants. 01/10/1996 - 30/09/1997

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Structuuropheldering van natuurlijke prototypes en synthetische analogen als potentiële nieuwe geneesmiddelen mbv. NMR spectroscopie. 01/01/1996 - 31/12/2001

           Abstract

           Biologisch actieve natuurstoffen afkomstig uit hogere planten worden gebruikt als prototype voor de synthese van analogen, met de bedoeling om aan structuur-activiteitsrelatie onderzoek te doen en de activiteit te optimaliseren, om zo te komen tot potentiële nieuwe geneesmiddelen. De structuur van de geisoleerde en synthetische produkten wordt opgehelderd om met NMR spectroscopie.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Isolering, structuuropheldering en standardizatie van de actieve inhoudsstoffen van extracten bereid uit de vruchten van Sabalserrulata en het kruid van Echinacea purpurae. 01/10/1995 - 30/09/1997

            Abstract

            Het project beoogt de actieve inhoudsstoffen van Sabal serrulata, die al dan niet in combinatie met Echinacea prupurea wordt gebruikt voor de symtomatische behandeling van benigne prostaathypertrofie te identificeren en hun werkingsmechanisme te bepalen.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Onderzoek naar plantestoffen met immuunstimulerende en/of anti-HIV eigenschappen. 01/10/1994 - 30/06/1995

             Abstract

             Aangezien er grote behoefte bestaat aan nieuwe geneesmiddelen tegen AIDS een virale aandoening waarbij het immuunstelsel onderdrukt wordt, beoogt dit project nieuwe natuurstoffen op te sporen met potentiële immuunstimulerende en of anti-HIV activiteit.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Bepaling van Europese standaarden voor een veilig en efficient gebruik van phytopharmaca. 01/01/1994 - 31/12/1996

              Abstract

              De bedoeling is om standaarden te publiceren onder de vorm van SCP's (Sumaries of Product Characteristics) of als monografieen voor de 200 plantaardige geneesmiddelen die in de EEG-landen worden verkocht.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Structuur-activiteitsrelatie (SAR) studies en onderzoek van het werkingsmechanisme van antiviraal werkzame plantestoffen. 01/01/1994 - 31/12/1994

               Abstract

               Nieuwe antiicornavirus flavonoiden en antiherpes procyanidinen zullen worden gesynthetiseerd en onderzocht op hun antivirale eigenschappen. De studie van het werkingsmechanisme van deze verbindingen zal worden verdergezet.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Onderzoek naar en van plantestoffen met immuunstimulerende en/of anti-HIV eigenschappen. 01/10/1993 - 30/09/1995

                Abstract

                Plantextracten met immuunstimulerende en/of anti-HIV eigenschappen zullen via een biologisch gestuurde isolering chromatografisch worden gescheiden en de actieve zuivere inhoudsstoffen zullen aan de hand van spectroscopische technieken worden geïdentificeerd. Tenslotte zal het biochemisch werkingsmechanisme worden bepaald.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Isolatie en structuuropheldering van biologisch actieve natuurstoffen als prototype van nieuwe geneesmiddelen. 01/10/1993 - 30/09/1994

                 Abstract

                 Dit onderzoek omvat de biologisch gestuurde isolatie van natuurstoffen met chemotherapeutische, antimutagene, antitumorale, immuunmodulerende en enzyminhiberende werking, hun structuuropheldering met behulp van spectroscopische technieken, en hun ontwikkeling als prototype van eventuele nieuwe geneesmiddelen.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Vergelijkende studie van hoge druk vloeistofchromatografie, dunnelaag-densitometrie, superkritische vloeistofchromatografie en cappillaire geneesmiddelen. 01/10/1993 - 31/03/1994

                  Abstract

                  Het doel van het project omvat een vergelijkende studie te maken van de mogelijkheden van enkele recent ontwikkelde technieken om plantaardige fenolen en flavano'den in een complexe matrix zoals galenische preparaten te scheiden, te identificeren en te doseren.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Antioxidatieve activiteit van flavonoïden. 01/07/1993 - 30/06/1994

                   Abstract

                   Dit project omvat het onderzoek naar de antioxidatieve activiteit van flavonoiden bij proefdieren, door na te gaan welk effect het toevoegen van deze stoffen aan de voeding heeft op het malondialdehyde gehalte, gemeten in het plasma.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Bepaalde onderzoeksopdrachten in verband met produktontwikkeling. 01/04/1993 - 31/12/1996

                    Abstract

                    Het project omvat de conditionering van plantaardige geneesmiddelen en de stardardisering door middel van moderne analytische technieken.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Structuuropheldering van biologisch actieve natuurstoffen met behulp van 1H en 13C NMR spectroscopie. 01/01/1993 - 31/12/1993

                     Abstract

                     Het project omvat de biologisch gestuurde isolatie van de actieve inhoudsstoffen uit planten, gebruikt in de traditionele geneeskunde. Zodra zuivere, actieve verbindingen beschikbaar zijn, wordt de structuur ervan bepaald door een gecombineerd gebruik van spectroscopische technieken. Door synthese en/of semisynthese wordt dan gepoogd de waargenomen activiteit te optimaliseren, om zo te komen tot potentiële nieuwe geneesmiddelen.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Vergelijkende studie van hoge druk vloeistofchromatografie, dunne laag densitometrie, superkritische vloeistofchromatografie en capillaire electroforese voor de analyse van plantaardige geneesmiddelen. 01/10/1992 - 30/09/1993

                      Abstract

                      Het doel van het project omvat een vergelijkende studie te maken van de mogelijkheden van enkele recent ontwikkelde technieken om plantaardige fenolen en flavano'den in een complexe matrix zoals galenische preparaten te scheiden, te identificeren en te doseren.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Verbeteren van het anti-viraal spectrum van 3-methoxy-flavones. 01/10/1992 - 30/09/1993

                       Abstract

                       Verbeteren van het anti-viraal spectrum van 3-methoxy-flavones door invoeren van stikstof in de flavono'de-structuur. Finalisatie van de structuur-activiteitsrelatiestudies van 3-methoxyflavones door verandering van de A-ring.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Studie van de antimutagene eigenschappen van flavanoiden. 01/09/1992 - 30/06/1993

                        Abstract

                        Flavonoiden zijn natuurstoffen, aanwezig in tal van planten en voedingsmiddelen. Afhankelijk van hun structuur, kunnen zij zowel mutagene als antimutagene eigenschappen vertonen. Bedoeling van het project is om aan structuuractiviteits-relatie onderzoek te doen, en de sterkst antimutagene flavonoiden te karakteriseren.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Onderzoek naar en van natuurlijke prototype en daarvan afgeleide synthetische antivirale chemotherapeutica. 01/01/1992 - 31/12/1997

                         Abstract

                         Antiviraal werkzame verbindingen, geïsoleerd uit medicinale planten zullen gebruikt worden als modelverbindingen voor de synthese van analogen met het oog op de optimalisering van hun antivirale werking en hun biologische beschikbaarheid.

                         Onderzoeker(s)

                         • Promotor: Vlietinck Arnold
                         • Co-promotor: Haemers Achiel
                         • Co-promotor: Vanden Berghe Dirk

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Toekenning van stagebeurzen. 01/01/1992 - 31/12/1992

                          Abstract

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Onderzoek naar en van plantestoffen met immuunstimulerende en/of anti-HIV eigenschappen 01/10/1991 - 30/09/1993

                           Abstract

                           Plantextracten met immuunstimulerende en/of anti-HIV eigenschappen zullen via een biologisch gestuurde isolering chromatografisch worden gescheiden en de actieve zuivere inhoudsstoffen zullen aan de hand van spectroscopische technieken worden geïdentificeerd. Tenslotte zal het biochemisch werkingsmechanisme worden bepaald.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Chromatografisch en structureel onderzoek van chemotherapeutisch werkzame polyfenolen 01/10/1991 - 30/09/1993

                            Abstract

                            De structuur van plantaardige chemotherapeutisch actieve gecondenseerde looistoffen, meer bepaald dimere en trimere procyanidines van de A, B en C-reeksen zal door middel van twee dimensionale kernmagnetische resonantie spectrometrische (2-D-NMR) studies worden bepaald

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van plantaardige geneesmiddelen door middel van hoge druk vloeistofchromatografische technieken. 01/01/1991 - 31/12/1991

                             Abstract

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van plantaardige geneesmiddele door middel van HPLC-technieken. 01/01/1991 - 31/12/1991

                              Abstract

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Structuuropheldering, stabiliteitsonderzoek en evaluatie van de antioxidatieve, antimutagene en anticarcinogene eigenschappen van natuurlijke kleurstoffen. 01/10/1990 - 30/09/1992

                               Abstract

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Chromatografisch en structureel onderzoek van chemotherapeutisch werkzame plantaardige poly-fenolen 01/10/1989 - 30/09/1991

                                Abstract

                                De structuur van plantaardige chemotherapeutisch actieve gecondenseerde looistoffen, meer bepaald dimere en trimere procyanidines van de A, B en C-reeksen zal door middel van twee dimensionale kernmagnetische resonantie spectrometrische (2-D-NMR) studies worden bepaald

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Onderzoek naar en van natuurstoffen en synthetische afgeleiden met immuno-modulerende en/of antiparisitaire eigenschappen. 01/01/1989 - 31/12/1993

                                 Abstract

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Herstelling NMR. 01/01/1989 - 31/12/1989

                                  Abstract

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)