Arvi Sepp

Professor

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Instituut Joodse Studies

Expertise

  • Arvi Sepp is gespecialiseerd in de cultuurhistorische analyse van de relatie tussen literatuur en ideologie in de teksten van culturele en linguïstische minderheden en van artistieke subculturen. Zijn werk richt zich op de Duits-joodse literatuur van de 20ste eeuw in de context van de Holocaust en de receptie van joods gedachtegoed. Onderzoeksgebieden zijn verder politiek en ethisch engagement, transnationalisme en meertaligheid in literaire teksten geschreven migratie en ballingschap.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.