Ontwikkeling van therapeuthische strategiën tegen Pseudomonas aeruginosa gerelateerde VAP 01/01/2016 - 31/12/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT/FWO. UA levert aan IWT/FWO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject