Bart Cambré

Gastprofessor

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Management

Expertise

  • Bart Cambré is vice-decaan Onderzoek aan Antwerp Management School en professor Business Research Methods aan Antwerp Management School en Universiteit Antwerpen. Momenteel bekleedt hij de Leerstoel ‘Business Research Methods’ aan Antwerp Management School. Zijn huidige onderzoekswerkzaamheden omvatten business research methods met een focus op de configurationele benadering, kwaliteit van de arbeid en organisatienetwerken. De onderzoeksprojecten die hij superviseert hebben alle een link met deze topics: een integrale netwerkbenadering van zorg in Vlaanderen, werkplekinnovatie, Het Nieuwe Werken en de kwaliteit van onderzoeksprojecten, meer specifiek de evaluatie en monitoring van de impact van onderzoeksoutput.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.