Onderzoeksgroep

Expertise

Bart Cambré is vice-decaan Onderzoek aan Antwerp Management School en professor Business Research Methods aan Antwerp Management School en Universiteit Antwerpen. Momenteel bekleedt hij de Leerstoel ‘Business Research Methods’ aan Antwerp Management School. Zijn huidige onderzoekswerkzaamheden omvatten business research methods met een focus op de configurationele benadering, kwaliteit van de arbeid en organisatienetwerken. De onderzoeksprojecten die hij superviseert hebben alle een link met deze topics: een integrale netwerkbenadering van zorg in Vlaanderen, werkplekinnovatie, Het Nieuwe Werken en de kwaliteit van onderzoeksprojecten, meer specifiek de evaluatie en monitoring van de impact van onderzoeksoutput.

Zorgorganisatie, een expeditie ter herdenking in functie van duurzaamheid (CORTEXS). 15/03/2016 - 31/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds AMS. UA levert aan AMS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Wijzigingen in politieorganisaties: een studie naar toewijding, communicatie, cultuur, leiderschap en participatie. 21/08/2014 - 31/03/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds AMS. UA levert aan AMS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject