Onderzoeksgroep

Verdwaald in verbeelding: Speuren naar de materiële invloed van media in het architectuurontwerp. 01/10/2020 - 30/09/2022

Abstract

Het onderzoeksproject vertrekt vanuit de observatie dat de historische ontwikkeling van nieuwe soorten media die gebruikt worden om architectuurprojecten voor te stellen samenvalt met verschuivingen in architectuurparadigma's en -stijlen. Het project stelt voor om deze ogenschijnlijk causale relatie te onderzoeken door (1) een originele bijdrage aan de architectuurgeschiedenis te leveren door middel van de analyse van zes case studies en (2) door een conceptueel kader te ontwikkelen waarbinnen de actieve rol van deze media bij de vorming van ideeën, ontwerpen en kennis is te begrijpen vanuit de materiële kwaliteiten van deze media. Het onderzoek bestudeert (1) de transformatie van militaire cartografie in bouwkundige tekeningen in het 17e-eeuwse Frankrijk, in relatie tot de opkomst van het geometrisch landschapsontwerp; (2) de commercialisering van calqueerpapier in het 18e-eeuwse Midden-Europa, in verband met de opkomst van eclecticisme in de architectuur, (3) het gebruik van mallen en afgietsels als een middel om architectuur in het negentiende-eeuwse West-Europa te bestuderen, in relatie tot een zich verder ontwikkelend architecturaal eclecticisme, (4) de commercialisering van fotografie aan het begin van de twintigste eeuw, in relatie tot de modernistische avant-garde, (5) het gebruik van collage in de architectuurpraktijk van de midden twintigste eeuw, dat samenvalt met een op verbeelding gerichte, speculatieve architectuur, (6) de implementatie van Computer Aided Drawing in de architectuurpraktijk aan het einde van de twintigste eeuw, in relatie tot het parametrisch ontwerpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Verdwaald in verbeelding: Speuren naar de materiële invloed van media in het architectuurontwerp. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Het onderzoeksproject vertrekt vanuit de observatie dat de historische ontwikkeling van nieuwe soorten media die gebruikt worden om architectuurprojecten voor te stellen samenvalt met verschuivingen in architectuurparadigma's en -stijlen. Het project stelt voor om deze ogenschijnlijk causale relatie te onderzoeken door (1) een originele bijdrage aan de architectuurgeschiedenis te leveren door middel van de analyse van zes case studies en (2) door een conceptueel kader te ontwikkelen waarbinnen de actieve rol van deze media bij de vorming van ideeën, ontwerpen en kennis is te begrijpen vanuit de materiële kwaliteiten van deze media. Het onderzoek bestudeert (1) de transformatie van militaire cartografie in bouwkundige tekeningen in het 17e-eeuwse Frankrijk, in relatie tot de opkomst van het geometrisch landschapsontwerp; (2) de commercialisering van calqueerpapier in het 18e-eeuwse Midden-Europa, in verband met de opkomst van eclecticisme in de architectuur, (3) het gebruik van mallen en afgietsels als een middel om architectuur in het negentiende-eeuwse West-Europa te bestuderen, in relatie tot een zich verder ontwikkelend architecturaal eclecticisme, (4) de commercialisering van fotografie aan het begin van de twintigste eeuw, in relatie tot de modernistische avant-garde, (5) het gebruik van collage in de architectuurpraktijk van de midden twintigste eeuw, dat samenvalt met een op verbeelding gerichte, speculatieve architectuur, (6) de implementatie van Computer Aided Drawing in de architectuurpraktijk aan het einde van de twintigste eeuw, in relatie tot het parametrisch ontwerpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject