Bart De Vil

Expert

Foto ID

Over Bart De Vil

Beste collega’s ATP

Ik wens een lans te breken om me als kandiderend afgevaardigde van de Raad van Bestuur (RvB) voor te stellen, iets wat ik en mogelijk ook u miste in de eerder afgebroken verkiezingsronde…

Bart De Vil is mijn naam. Gehuwd, vader van 2 zonen, met een ‘hands on’ mentaliteit die zich in zijn vrije tijd o.a. uit in een onbezoldigd engagement bij een kleine watersportvereniging als voorzitter RvB en als organisator van jeugdzeilkampen.

Ik ben als ATP werkzaam in het laboratorium voor neurologie op de Campus Drie Eiken waar ik een brug tracht te vormen tussen wetenschappelijk werk, administratie, ontwikkelen van informatica oplossingen op maat, dienstverlening,…  dit in samenwerking met mijn collega’s van aanpalende diensten. Ik doe dit werk sinds 2008 in een statutair dienstverband. In 2001 ben ik gestart in een contractuele aanstelling op een andere UAntwerpen dienst, en heb ik een intermezzo van 2 jaar in een kleine spin-off van de VUB volbracht.

In de eigen faculteit ben ik sinds 2012 verkozen ATP vertegenwoordiger. In mijn huidige mandaat ben ik lid van het Faculteitsbestuur en van de Faculteitsraad, alsook van de ATP commissie die binnen de faculteit de ATP vinger aan de pols tracht te houden op vlak van loopbaanbeleid en die de toekomstige ATP noden tracht te condenseren tot beleid.

Waarom ga ik nu voor de RvB? Hoewel de RvB recent bevoegdheden met betrekking tot personeelsbeslissingen deels heeft gedelegeerd aan de faculteiten, blijft dit orgaan de plaats bij uitstek om te pleiten voor correcte of eerder progressieve middelen voor onze geleding – ten slotte de passe-partout die elke dienst draaiende houdt.

Ik vraag daarom uw hulp om mijn kandidatuur te steunen met uw stem. Het is mijn intentie om het ATP van alle faculteiten en departementen te vertegenwoordigen in de RvB zoals ik dat nu doe in mijn faculteit, niet vanuit het standpunt van een diensthoofd, maar vanuit het jarenlang functioneren in een ‘midden’ functie van waaruit bemiddelend kan worden ingepikt met koppeling naar de praktijk binnen technische en administratieve, statutaire en contractuele aspecten van onze ATP geleding – elk met eigen gevoeligheden en verwachtingen. Ik ben van plan om dit engagement aan te gaan in samenwerking met alle andere leden van de RvB.  

Dank alvast voor het vertrouwen.

Met vriendelijke groeten
Bart

Contact

Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
D.T.634
2610 Wilrijk
België
Tel. 032652605
Fax 032652669
bart.devil@uantwerpen.be