Bart De Vil

Bart De Vil

Contact

Campus Drie Eiken
Tel.
+3232652605
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk, BEL
Bart is Ing. Biochem., in het labo neurologie. Hij tracht een brug te vormen tussen wetenschappelijk werk, administratie en diagnostische dienstverlening. Hij is in die functie eveneens manager van de Neurobiobank van het Instituut Born Bunge vzw. Bart is sinds 2012 ATP vertegenwoordiger binnen FGGW. Hij is lid van het faculteitsbestuur en de fac.raad en van de fac. ATP commissie die de vinger aan de pols tracht te houden op vlak van loopbaanbeleid en die de toekomstige ATP noden tracht te condenseren tot beleid. Hij vertegenwoordigt de ATP leden in de RvB sinds 06/2018 samen met 2 collega’s.