Bart De Vil

Bart De Vil

Contact

Campus Drie Eiken
Tel.
032652605
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk, BEL

Beste

Ik ben als ATP werkzaam in het laboratorium voor neurologie op de Campus Drie Eiken waar ik een brug tracht te vormen tussen wetenschappelijk werk, administratie, ontwikkelen van informatica oplossingen op maat, dienstverlening,…  dit in samenwerking met mijn collega’s van aanpalende diensten.

In de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen ben ik sinds 2012 verkozen ATP vertegenwoordiger. In mijn huidige mandaat ben ik lid van het Faculteitsbestuur en van de Faculteitsraad, alsook van de ATP commissie die binnen de faculteit de ATP vinger aan de pols tracht te houden op vlak van loopbaanbeleid en die de toekomstige ATP noden tracht te condenseren tot beleid.

Ik ben verkozen ATP vertegenwoordiger in de RvB sinds 2018. Het is mijn betrachting het ATP van alle faculteiten en departementen te vertegenwoordigen in de RvB zoals ik dat nu doe in mijn faculteit, niet vanuit het standpunt van een diensthoofd, maar vanuit het jarenlang functioneren in een ‘midden’ functie van waaruit bemiddelend kan worden ingepikt met koppeling naar de praktijk binnen technische en administratieve, statutaire en contractuele aspecten van onze ATP geleding – elk met eigen gevoeligheden en verwachtingen.

Dank alvast voor het vertrouwen.

Met vriendelijke groeten
Bart