Bart Peeters

Docent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Onderneming en recht

Expertise

  • Onderzoek naar de invloed van internationale/Europese reglementering in diverse facetten op Belgische reglementering inzake directe fiscaliteit. Analyse van Belgische reglementering inzake BTW met aandacht voor Europeesrechtelijke oorsprong.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.