Onderzoeksgroep

Expertise

Doctoraat in optische meettechnieken (bvb. franje projectie profilometrie). Projecten met thermografie, time-of-flight, RGB en hyperspectraal camera's voor een breed gamma aan toepassingsgebieden zoals afdichtingscontrole, materiaalkarakterisatie, kwaliteitscontrole, skeleton tracking, doorbloedingsdetectie, etc.

Industriële computer visie services gebaseerd op een generieke Python camera toolbox. 01/09/2023 - 31/08/2024

Abstract

Het doel van dit Service Platform-project is in de eerste plaats om haalbaarheids- en beeldcaptatiediensten aan te bieden aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in het gebruik van geavanceerde cameratechnologieën (zoals hogesnelheids-, thermische en hyperspectrale camera's). Onze diensten zullen bedrijven helpen betere, weloverwogen beslissingen te nemen en waardevolle perspectieven bieden aangaande het gebruik en de integratie van deze technologieën in hun oplossingen. Ten tweede zullen wij gebruiksvriendelijke softwaretools aanbieden die nodig zijn om camera's snel en op gestandaardiseerde wijze te integreren. Onze gebruiksvriendelijke generieke camera-acquisitie toolbox voor Python (GenPyCam)zal de inzet van camera's vergemakkelijken (ook op embedded en gevirtualiseerde systemen). Op deze manier zullen beeldverwerkingsbedrijven problemen kunnen oplossen die zij voorheen niet konden oplossen, zullen hun mogelijkheden op het gebied van cameratypes toenemen en wordt hun camerasoftware implementatiekost significant teruggedrongen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

4D Thermische beeldvorming van mensen gebruik makend van statistische vormmodellen. 01/10/2020 - 30/09/2022

Abstract

In dit project zullen we een methode ontwikkelen om de thermische conditie van een persoon te volgen doorheen de tijd, met behulp van onder meer thermische camera's. Daartoe worden virtuele 3D-modellen opgesteld. De voorgestelde techniek legt de basis voor een gebruiksvriendelijk en mobiel meetsysteem voor laboratoria, ziekenhuizen, revalidatiecentra, trainingsfaciliteiten voor sporters.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

4D scanner en expertisecentrum voor bewegingsanalyse en valorisatie. 01/05/2020 - 30/04/2024

Abstract

Het menselijk lichaam is een complex biomechanisch systeem met veel variaties in vorm en beweging. De opkomst van 3D scanning en 3D beeldverwerking maakt het mogelijk om de vorm van het menselijk lichaam nauwkeurig in kaart te brengen en te analyseren. Een waarheidsgetrouwe en nauwkeurige 3D scan bevat tenminste 2GB aan informatie, waardoor opname, verwerking en datatransmissie tijds-en arbeidsintensief is. In dit project verwerven we een 3D lichaamsscanner die het menselijk lichaam capteert met een nauwkeurigheid van minder dan 1 mm en daarna ook de data automatisch verwerkt en wegschrijft. De gespecialiseerde infrastructuur doet dit alles in een fractie van een seconde en zonder dat er knelpunten ontstaan. Zo zal het menselijk lichaam in beweging geregistreerd worden, volledig in 3D, tegen 10 3D beelden per seconde. Deze zogenoemde 4D scanner (3D + tijd) vormt het kloppend hart van een 4D expertisecentrum, waarin de onderzoeksgroepen Productontwikkeling, MOVANT, Visielab, EVECO en Op3Mech samen met het multidisciplinair instituut Centrum voor ZorgTechnologie (CZT) de handen in elkaar hebben geslagen om 4D data van het menselijk lichaam in te zetten voor betere en nieuwe producten en gezondheidszorg. De combinatie van academische expertise uit bewegingswetenschappen, productontwikkeling en virtuele modellering en simulatie maakt het expertisecentrum uniek op mondiaal vlak. Het consortium zal open ontwerpproblemen aanpakken met toepassingen voor 3D- printen en wearables.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De validatie van de analyse van de menselijke gang zonder gebruik van markers. 01/07/2018 - 31/12/2019

Abstract

Markerless motion tracking werd erg populair sinds de introductie van de Microsoft Kinect in 2010, zowel in gaming als in de industrie. Om bewegingsregistratie zonder markers te gebruiken in het domein van medische revalidatie, is echter een gegarandeerd hoge nauwkeurigheid vereist. Om dit doel te bereiken, zullen we de registratie van draadmodellen (skeleton tracking algoritme) combineren met meerdere 3D beelden, geregistreerd door 3D-camera's. De ontwikkelde methode zal worden gevalideerd met het op een marker gebaseerde Vicon-systeem van het M²OCEAN lab en 3D scans van personen in statische positie. Na deze validatie zal de techniek worden geïmplementeerd op een loopband om de gang van een persoon te evalueren. Om de gang waarheidsgetrouw te simuleren, zal de testpersoon een virtual reality (VR) bril dragen, zodat het lijkt alsof die in een zo realistisch mogelijke omgeving loopt. Deze VR omgeving stimuleert de hersenen en beïnvloedt de gang van de testpersoon, wat extra informatie oplevert in vergelijking met de gang op een loopband zonder VR.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Thermische hyperspectrale materiaalkarakterisering voor kunstconservatie gebaseerd op hypercubes. 01/07/2016 - 31/12/2017

Abstract

Bij het bestuderen van historische schilderijen en meer specifiek de restauratie van dergelijke artefacten, is het van groot belang te onderzoeken welke materialen en degradatieproducten aanwezig zijn en hoe deze verdeeld zijn zowel op als onder het materiaaloppervlak. Conventionele niet-destructieve in situ methoden zoals X-ray fluorescentie en X-ray diffractie worden alleen gebruikt voor puntanalyses en deze registratie van deze spectra vergt verschillende minuten, resulterend in lange scantijden voor het opmeten van de data hypercubes. Thermografie inspectie, als alternatieve niet-destructieve en contactloze techniek, kan worden aangewend voor materiaalidentificatie maar ook voor kunstinspectie waarmee verschillende chemische verbindingen kunnen worden onderscheiden. Dit projectvoorstel heeft als onderzoeksdoel het verbeteren van niet-invasieve macroscopische materiaalkarakterisering van vlakke objecten zowel binnen een industriële als culturele context, door het verhogen van bestaande beeldvorming technologie met meer specifieke beeldvorming van organische als niet-organische verbindingen door het combineren van de gevestigde X-ray technieken met IR thermografie en hyperspectrale beelden. Een gecombineerde aanpak elimineert de nadelen van deze technieken en resulteert bovendien in een snellere meting en materiaalidentificatietechniek alsook hogere identificatienauwkeurigheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject