Bart Ribbens

Researcher

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Optische metrologie, 3D-ontwerp en Mechanica (Op3Mech)

Expertise

  • Doctoraat in optische meettechnieken (bvb. franje projectie profilometrie). Projecten met thermografie, time-of-flight, RGB en hyperspectraal camera's voor een breed gamma aan toepassingsgebieden zoals afdichtingscontrole, materiaalkarakterisatie, kwaliteitscontrole, skeleton tracking, doorbloedingsdetectie, etc.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.