Onderzoeksgroep

Expertise

De expertise van Ben Minnaert situeert zich in het domein van energie-overdracht, met meer specifiek focus op volgende onderwerpen: draadloze energieoverdracht (i.h.b. inductieve en capacitieve koppeling); embedded systemen; elektrische energieproductie; duurzame energie, fotovoltaïsche zonne-energie; energieconversie; elektrische transformatoren, generatoren en motoren; circuit theorie en elektromagnetisme.

Capacitief draadloze energieoverdracht voor MIMO configuraties. 01/10/2022 - 30/09/2026

Abstract

Capacitieve draadloze energieoverdracht maakt gebruik van het elektrische veld om energie van een zender naar een ontvanger over te dragen zonder dat fysieke verbindingen nodig zijn. Afhankelijk van de afstand tussen zender en ontvanger en hun relatieve uitlijning, variëren de systeemprestaties. Een systeem dat zichzelf automatisch in het optimale werkpunt positioneert, ongeacht de waarde van de onvoorspelbare koppeling tussen zender en ontvanger, is daarom noodzakelijk. Dit is met name een uitdaging voor een opstelling met meerdere zenders en meerdere ontvangers (een zgn. MIMO-configuratie). Het doel van dit project is om de noodzakelijke fundamentele relaties te bepalen die toelaten algoritmen op te stellen en te implementeren om het MIMO systeem in optimale omstandigheden te laten functioneren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Draagbare energieoverdracht voor gebouw-geïntegreerde fotovoltaïsche zonnecellen. 01/05/2022 - 30/04/2023

Abstract

Dit onderzoeksproject ontwikkelt een module om energie van zonnecellen in gebouwen draadloos te transporteren. Een cruciaal probleem bij de integratie van zonnecellen in gebouwonderdelen (vb. als gevel, of ingebed in een raam) is dat er met de huidige technologie nog elektrische kabels van de buitenkant naar de binnenkant van het gebouw getrokken moeten worden, wat negatieve gevolgen heeft voor de isolatie en waterdichtheid van het gebouw. Via prototypes testen we de efficiëntie en betrouwbaarheid van draadloze energieoverdracht toegepast op de context van een gebouw.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject