Bente Marschall (°1997) behaalde haar MA Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds december 2020 werkt ze aan de Universiteit Antwerpen, bij het Centrum voor Stadsgeschiedenis (CSG). Haar doctoraatsproject: ‘Extraterritorialiteit in de laatmiddeleeuwse stad. Stedelijke “agency” en de betekenis van enclaves en vrijheden in het stedelijke sociale en economische weefsel (14de-16de eeuw)’, begeleid door Peter Stabel en Greet De Block, zal de gevolgen van een (juridisch) verdeelde stedelijke ruimte voor de dagelijkse gang van zaken en de stedelijke samenleving als geheel blootleggen.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • doctoraatsbursaal